Mindspaces – Mielen tiloja

Habitare Pron vuoden 2019 teema Mindspaces – Mielen tiloja nostaa esiin aistien merkityksen rakennetun ympäristön suunnittelussa ja käytössä. Teema näkyy myös näyttelyarkkitehtuurissa.

 

Mindspaces -teema lähestyy aihetta kolmesta eri näkökulmasta. Esiin nousevat aistit ja niiden merkitys ympäristön ja tilan suunnittelussa, uudet teknologiat ja niiden yhdistäminen todellisuuteen sekä tasapaino yksityisyyden ja yhteisöllisyyden välillä.

Aistit

Hektinen arki ja ympäristön tuhannet ärsykkeet kilpailevat huomiostamme jatkuvasti. Jokainen rakennus, puisto, aukio, koulu ja kirjasto on rakennettu meitä varten, mutta otamme omaksemme vain tilan, joka tuntuu hyvältä ja sopii kulloinkin annettuun tehtävään. Onnistunut tila on sellainen, jota ei edes huomaa – kun se toimii siihen tarkoitetulla tavalla rauhoittaen, ilahduttaen, virkistäen tai luomalla juuri tilanteen vaativan vireystilan.

Todellisuudet

Teknologian nopean kehityksen ansiosta siirtyminen uusiin todellisuuksiin virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden keinoin tapahtuu nykyään silmänräpäyksessä. Materiaalisten asioiden rinnalla yleistyy aineettomien objektien suunnittelu, mutta samalla tiedostaen, että virtuaalisessa maailmassa tila on vain kuva tilasta. Olemme siirtymässä aikaan, jossa tavaran omistamisen tarve hiipuu. Omistamisen sijaan tavaraa halutaan vain käyttää. Toisaalta kosketuksen, läsnäolon ja kasvotusten kohtaamisen tärkeys korostuu keinotodellisuuden suosion lisääntyessä.

Tasapainoilu

Teeman kolmantena näkökulmana on tasapainoilu yksityisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Rakennetun ympäristömme tulee vastata sekä yhteisöllisyyden että yksityisyyden tarpeisiin. Tilojen tulee tarjota mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja toisaalta keskittymistä ja yksityisyyttä vaativiin hetkiin. Rakennusten suunnittelussa etsitäänkin ratkaisuja online- ja offline-maailmojen väliseen tasapainoon. Onko pakko olla koko ajan läsnä? Kääntääkö puhelimen tai tietokoneen sammuttaessaan selkänsä maailmalle vai avaako uuden oven omaan mielen tilaan?

Tutustu ohjelmaan Katso näytteilleasettajat