Skip to content

Habitare-suunnittelukilpailu 2023 

 

”A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.” 

Yoko Ono 

 

Helsingin Messukeskus, Habitare-messut ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu järjestävät suunnittelukilpailun, johon kutsutaan osallistumaan Suomessa arkkitehtuurin ja muotoilun opetusta antavien yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opiskelijat sekä Taideyliopiston opiskelijat.

 

1.

Suunnittelukilpailun teema: Yhteisöllisyyden työkalut

Habitare-suunnittelukilpailun vuoden 2023 teema on “Yhteisöllisyyden työkalut”. Kilpailussa pohditaan, millaisia voisivat olla keskeiset uudet huonekalujen, tilojen tai esineiden tyypit, jotka tukisivat yhteisöllistä kokemusta ja sosiaalista vuorovaikutusta ja joiden avulla voisimme yhdessä kuvitella paremman tulevaisuuden. 

Suunnittelutehtävän määrittely 

Kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia ”yhteisöllisyyden työkaluja”, joilla on vahva potentiaali tukea läheisyyttä ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin. Kilpailuehdotus voi pitää sisällään tiloja, huonekaluja, esineitä ja muita työkaluja. Kilpailijoiden odotetaan perehtyvän annetun teeman kulttuurisiin, taiteellisiin ja muotoilullisiin mahdollisuuksiin. Osallistujia kannustetaan muodostamaan monialaisia tiimejä, jotta eri mittakaavojen ja keinojen yhdistelmistä muodostuu kokemuksellisesti yhtenäinen lopputulos. 

Tekijät saavat itse valita suunnitteluehdotuksensa laajuuden. Ehdotuksen koko on vapaa, mutta kilpailun toiseen osaan valitut kilpailuehdotukset tulee voida esittää osittain tai kokonaisuudessaan Habitare-messujen yhteydessä 1:1 mittakaavassa, noin 2,5 x 2,5 x 2,5 metrin kokoisessa tilassa. Opiskelijat voivat osallistua itsenäisesti tai muodostaa minkä tahansa kokoisia joukkueita. 

Kilpailuehdotusten arviointikriteerit  

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen, arkkitehtoniseen ja muotoilulliseen laatuun. 

 

2.

Osanottajat  

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa muotoilua ja arkkitehtuuria opiskelevat henkilöt sekä Taideyliopiston opiskelijat ja heidän muodostamansa työryhmät. Työryhmien kokoa ei ole rajoitettu. Kilpailun järjestäjät kannustavat kilpailijoita kokoamaan monialaisia työryhmiä, jotka antavat mahdollisuuden tehtävän ennakkoluulottomalle käsittelylle. Osallistujien, myös työryhmien kaikkien jäsenten, tulee olla kirjoilla edellä mainituissa oppilaitoksissa kilpailun julkistamishetkellä 28.2.2023. 

Kilpailun järjestäjät  

Kilpailun järjestävät Helsingin Messukeskus ja Habitare-messut sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.  

Yhteistyöyritykset  

Opiskelijat voivat vapaasti hakea kilpailutöiden toteuttamiseen tarvitsemiaan yhteistyökumppaneita. 

Kilpailun 1. vaiheen tuomaristo 

Kalustesuunnittelun professori Tomek Rygalik, tuomariston puheenjohtaja 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Arkkitehti, professori Pentti Kareoja
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto 

Sisustusarkkitehti, yliopiston lehtori Martin Relander
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto  

Luova johtaja, Laura Sarvilinna
Habitare-messut, Messukeskus  

Kilpailun 2. vaiheen tuomaristo  

Kilpailun 2. vaiheen päätuomariksi kutsuttu luovan alan asiantuntija valitsee ja palkitsee voittajatyön. Päätuomarina toimii arkkitehti Diébédo Francis Kéré. 

 

3.

Kilpailun aikataulu  

Kilpailu julkistetaan 28.2.2023. Kilpailu on kaksivaiheinen. Kilpailun 1. vaihe päättyy 21.4.2023 klo 16.00, jolloin 1. vaiheen kilpailuaineiston tulee olla perillä sähköisesti. Katso tarkemmat ohjeet kilpailuaineiston toimittamisesta alla kohdasta 1. vaiheen kilpailuaineisto.  

1. vaiheen tuomaristo valitsee 3–5 ehdotusta jatkamaan kilpailun 2. vaiheeseen. Valinta jatkoon päässeistä tehdään kolmen viikon sisällä kilpailun 1. vaiheen päätyttyä 21.4.2023. Kaikille osallistujille ilmoitetaan valinnoista henkilökohtaisesti, riippumatta siitä pääsikö ehdotus jatkoon vai ei. 

Kaikki 2. vaiheeseen valitut osallistujat kutsutaan tapaamaan kilpailun 1. vaiheen tuomaristo. Tapaamisessa käydään läpi kilpailuehdotukset ja aikataulu. Tuomaristo antaa ohjausta liittyen kilpailuehdotusten jatkokehittämiseen ja lopulliseen pystytykseen Habitare-messuilla 2023, jossa työt esitetään omana näyttelynä.  

 

4.

1. vaiheen kilpailuaineisto 

 Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat esittävät suunnitelmansa PDF-muodossa enintään kahdella sivulla Ehdotuksessa tulee olla lyhyt selostus konseptista ja käytetyistä materiaaleista. Aineisto on laadittava siten, että tuomaristo pystyy esitetyn aineiston perusteella arvioimaan ehdotukset kaikilta kilpailutehtävän kannalta oleellisilta osin.  

Kilpailuaineiston palautus 

1. vaiheen kilpailuaineiston toimitetaan PDF-tiedostona sähköpostilla 21.4.2023 klo 16.00 mennessä Habitaren tuottajalle Ida Ågrenille: ida.agren@messukeskus.com

Kirjoita työn nimi näkyville planssiin. Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot tulee kirjoittaa ainoastaan sähköpostiin. Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Habitare suunnittelukilpailu 23” ja työn nimi. 

2. vaiheen kilpailuaineisto

Kilpailun 2. vaiheessa jatkoon päässeet 3–5 ehdotusta toteutetaan mittakaavassa 1:1, joten ehdotusten tulee olla kaikilta osin valmiina Messukeskuksessa Habitare-messuilla 2023 kilpailua esittelevällä osastolla. Prototyypin lisäksi näyttelyssä esitetään 1–2 kpl työpiirustuksia/suunnitelmia A2-kokoisilla plansseilla.    

 

5.

Palkinnot  

Habitare-suunnittelukilpailun pääpalkinto on 5 000 euroa. Kilpailun päätuomari voi päättää palkintosumman jakamisesta toisinkin. Kilpailun järjestäjät jakavat 6 000 euroa kaikkien 2. vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijöiden tai työryhmien kesken prototyyppien toteuttamiseen.  

Kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojen jako  

Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan päätuomarin tehtyä ratkaisunsa, Habitare-messuilla 2023, kilpailua esittelevällä osastolla. 

 

6.

Kilpailutulosten hyödyntäminen

Messukeskus asettaa kilpailun finalistiehdotukset eli 2. vaiheeseen valitut ehdotukset näytteille Habitare-messujen 2023 yhteydessä ja käyttää kilpailuaineistoa hyväksi tapahtumaa koskevassa koti- ja ulkomaisessa markkinoinnissa ja viestinnässä.  

 

7. 

Lisätietoja kilpailusta  

Helsingin Messukeskus / tuottaja Ida Ågren, ida.agren@messukeskus.com      

Kilpailuohjelma on saatavana Habitare-messujen kotisivuilta: www.habitare.fi