Habitare 2018 suunnittelukilpailu

Habitaren ja Aalto-yliopiston Habitare-suunnittelukilpailussa etsittiin tuoreita ideoita kerrostalokortteleiden asukaspihojen yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja kohtaamistilojen toteuttamiseen.

Aiheena oli Palapeli/Puzzle ja kilpailijoiden tehtävänä oli löytää ratkaisu palapeli-elementin taiteellisesta, arkkitehtonisesta ja muotoilullisesta luonteesta. Elementin toiminta oli kilpailun tekijän vapaasti valittavissa ja se sai olla tila, katos, suoja, kaluste, istuin tai jokin niiden yhdistelmä.

Kahdestakymmenestä kilpailuun lähetetystä ehdotuksesta finaaliin valittiin neljä työtä, jotka muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden.

Kilpailun pääpalkinto on 5 000 euroa, jonka lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Kilpailun tulokset julkistetaan Habitaressa keskiviikkona 12.9.2018.

Finalistit 2018

DIGIT | Atso Kurri ja Ulla Pönni
XAMK – Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Digit aktivoi asukkaita luomaan yhteisöllisen piha-alueen muunneltavien moduulien avulla ja mahdollistaa kaupunkipuutarhan. Kasvien viljely aktivoi asukkaita digitalisoituvan arjen keskellä.

NELIÖJUURI | Heikki Savirinne
Oulun yliopisto

Neliöjuuri on elementti, jota monistamalla, jatkamalla ja liittämällä yhteen voi luoda veistoksellisia ja toiminnallisia rakenteita. Rakenteet rajaavat piha-aluetta pienempiin vyöhykkeisiin ja luovat tiloja.

ORGANIZED CHAOS | Ariane Relander
Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Organized Chaos asettuu tilainstallaation ja veistoksen välimaastoon. Mosaiikkimainen työ rakentuu toistuvista värikkäistä puuelementeistä tarjoten istuskelupaikkoja ja suojaa yhteisölliseen oleskeluun.

 

SPOTTI | Janne Pärssinen ja Tony Yau
Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Spotti saa ideansa retkestä kallioille. Modulaarisista elementeistä koostuva kaluste luo edellytykset erilaisille kokemuksille. Spotissa voi istua, makoilla, temppuilla ja se tarjoaa myös näkösuojan.

Kilpailun taustaa

Bonava toteuttaa Pohjois-Pasilan Postipuiston kainaloon nouseviin uusiin kerrostalokortteleihin yhtenäiset asukaspihat. Postipuiston arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit. Suunnittelukilpailun avulla Bonava toivoo löytävänsä tuoreita ideoita yhdessä tekemiseen ja toimimiseen ja sitä kautta vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja -mielekyyteen. Kaupungistuminen on yksi tämän päivän isoimpia haasteita niin asukasmäärien kasvuvauhdin kuin asumiseen liittyvien ratkaisujen näkökulmasta. Vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia maailman väestöistä asuu kaupungeissa. Kaupunkien asukasmäärän kasvaessa myös asukkaiden asuinympäristöään koskevat toiveet monipuolistuvat.

 

Suunnittelutehtävä

Kilpailun suunnittelutehtävä sijoittui Helsinkiin Pohjois-Pasilan Postipuistoon, jonne Bonava rakennuttaa 300 asunnon urbaanin korttelikokonaisuuden. Postipuiston arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit. Keskuspuiston kainaloon sijoittuvan monipuolisen kotikorttelin asuntotarjonta tulee tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja monille, ja alueelle tavoitellaan erityisesti lapsiperheitä.

Suunnittelutehtävänä oli löytää ratkaisu asukkaiden kohtaamispaikaksi hyödyntäen palapelimaista elementtiä, joka olisi taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja rakenteellisesti kestävä, mutta myös monistettava. Elementti sai koostua erilaisista osista, jotka muodostavat yhtenäisen ja kauniin kokonaisuuden, mutta sen osien tulee toimia myös itsenäisinä objekteina tai muina aiheina. Asukaspihan rakentuessa vaiheittain elementti elää ja muovautuu tarvittaessa.

 

Voittajan valitsee kansainvälinen tuomaristo

Kilpailun päätuomariksi on kutsuttu maisemasuunnitteluun ja sisutusarkkitehtuuriin erikoistuneen Inside Outside -suunnittelutoimiston pääsuunnittelija Petra Blaisse, joka valitsee pääpalkinnon voittajan tai voittajat ja mahdollisen kunniamaininnan saajan tai saajat kilpailun 2. vaiheen aineiston perusteella.