Skip to content

Mielikuvituksen aika x Juslin Maunula

Muotoilija Laura Juslinin ja arkkitehti Lilli Maunulan suunnittelutoimisto Juslin Maunula on Vuoden nuori muotoilija 2022. Mielikuvitus on suunnittelijaduolle työn moottori. Oivaltavassa ja monialaisessa suunnittelussa arkkitehtuurin ja muodin mekanismit lomittuvat toisiinsa.

Teksti: Selina Vienola

Kuva Elina Simonen

Hei Laura ja Lilli! Teidät tunnetaan oivaltavasta suunnittelusta, jossa ammennatte molempien koulutustaustoista. Miten päädyitte alun perin perustamaan oman muotoilubrändin?

Laura Juslin:

”Tiesimme toisemme entuudestaan kymmenen vuoden takaa, kun törmäsimme sattumalta kadulla vuonna 2015. Kadunkulmassa virinnyt keskustelu eteni nopeasti molempien työkuvioihin. Kävi ilmi, että olimme molemmat tehneet lopputyömme muodin ja arkkitehtuurin yhteyksistä, minä Aalto-yliopiston muodin koulutusohjelmassa ja Lilli arkkitehtuuriosastolla. Meitä yhdisti halu toimia muotialalla, mutta tehdä asioita toisin. Uskoimme ja uskomme yhä siihen, että kuluttajat hakevat elämyksiä, eivät ainoastaan tuotetta. Tämän ajatuksen ohjaamana teimme yhteisen pilottiprojektin, tilallisen installaation Design Museoon. Projektin piti jäädä yksittäiseksi, mutta yhteistyö oli kuitenkin niin hedelmällistä, että perustimme oman, yhteisen Juslin Maunula –brändin, jota olemme siitä lähtien rakentaneet varsin orgaanisesti.”

Installaatio tekstiilijätteestä, Designmuseo

Ette rajoita tekemistänne tiettyyn mittakaavaan tai materiaaleihin. Samalla osoitatte esimerkillänne, miten arkkitehdin ja muotoilijan koulutus antaa hyvän pohjan monenlaiseen tekemiseen. On ollut mielenkiintoista nähdä, miten muoti ja arkkitehtuuri yhdistyvät suunnittelussanne saumattomaksi kokonaisuudeksi oli kyse sitten tuotesuunnittelusta tai tilallisesta installaatiosta. Miten itse kuvailisitte suunnittelunne lähtökohtia?

Lilli Maunula:

”Lähestymistavassamme muoti ja arkkitehtuuri limittyvät toisiinsa ja yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi. Muoti ja arkkitehtuuri ovat meille ennen kaikkea työkaluja. Arvostamme asiantuntijoita, jotka pysyvät tiukasti oman alansa sisällä, mutta itse olemme tietoisesti valinneet toisin. Tietynlainen ristiin tekeminen ja twistin hakeminen ovat Juslin Maunulan ytimessä. Jos toimisimme puhtaasti arkkitehtuurin parissa emme voisi harjoittaa tämän tyylistä ajattelua, koska rakennettua ympäristöä suunnittelevilla arkkitehdeilla on kulttuurihistoriallinen vastuu kaupunkiympäristöstä. Tällaista vastuuta emme halua kantaa. Vapaampi lähestymistapamme mahdollistaa myös rönsyilemisen ja hulluttelun.

Tilallisissa projekteissa painotamme tyypillisesti enemmän muodin lähestymistapaa ja vastaavasti muotipuolen töissä vastaavasti arkkitehtonista otetta. Esimerkiksi Kalevala Korulle suunnittelemiemme Vetovoima-korujen lähtökohtana on arkkitehtuurista kumpuava moduulinen rakenne ja osien palapelimäinen yhdisteltävyys. Koruissa toistuvat tietyt veistokselliset muodot ja niiden peilikuvat. Finarten mattomallistomme geometrinen sommittelu puolestaan kumpuaa Josef Albersin väriteoriasta ja modernille arkkitehtuurille ominaisista muodoista. Olennaista on myös tuftattuun villamattoon leikattu pintastruktuuri, joka muistuttaa arkkitehtuurista tuttua reflaa tai vaatteen pliseerausta, joka taittaa valoa ja synnyttää villamattoon liikkeen illuusion.”

Kuva Kalevala

Moniulotteisuus takaa, ettei Juslin Maunula ole kerralla katsottua ja koettua. Työnne peilaavat voimakkaasti aikaa, jota elämme, mutta kaihtavat samalla pintatrendikkyyttä. Miten itse kuvailisitte suhdettanne trendeihin?

Laura: ”Olemme alusta alkaen halunneet luoda taianomaisia, jopa surrealistisia kokemuksia ja yhdistää oman estetiikkamme sopivassa määrin kaupallisuuteen. Koska emme halua sortua pintatrendeihin, pyrimme viemään ilmaisuamme eteenpäin ja löytämään tekemiseemme taso, joka on enemmän kuin se, mikä on pinnalla juuri nyt. Haluamme olla askeleen edellä. Usein jokin visuaalinen ilmiö, joka tuntuu nyt epämiellyttävältä ja jopa vastenmieliseltä näyttäytyykin pian ajankohtaisena. Ylipäätään sovellamme tekemisessämme muodista tuttua ajattelua, jonka mukaan sopiva määrä ”rumaa” tekee asioista esteettisesti kiinnostavampia. Pieni visuaalisesti häiritsevä yksityiskohta tai kahden ristiriitaisen elementin yhteen tuominen muodostaa parhaimmillaan kiehtovan symbioosin.

Entä mikä merkitys mielikuvituksella on työssänne?

Lilli: “Sillä on ratkaiseva merkitys. Mielikuvitus on työmme moottori. Mielikuvitus on tärkein luovuuden lähde ja edellytys.”

Juslin Maunulan suunnittelussa väreillä on aivan oma roolinsa. Kertoisitteko väriajattelustanne ja suhteistanne väreihin?

Laura: ”Koemme värit voimakkaasti ja niiden käyttäminen on meille luontaista, jopa itsestään selvää. Vaikka olemme suunnitelleet myös värittömiä tuotteita, oivaltavat väriyhdistelmät ovat tekemisemme ytimessä. Kyse on ennen kaikkea värien rinnastamisesta ja niiden vuorovaikutuksesta. Mikä tahansa väri on kaunis, kun sen viereen tuo toisen värin, joka saa sen näyttämään kiehtovalta.

Lilli: ”Värit ovat tämän hetken megatrendi, mutta tässäkin asiassa trendit tulevat ja menevät. Jotta väripalettimme säilyy aina mielenkiintoisena, haluamme itsekin päivittää väripalettiamme. Toisinaan voimme inspiroitua väriteorioista, mutta lopulta tapamme käyttää ja yhdistellä värejä on aina intuitiivista.”

Myös hiljattain Artekissa lanseeraamassanne Jumblee-kodintekstiilimallistosta löytyy kiehtovia väri- ja materiaalirinnastuksia. Malliston tuotteet on suunniteltu ylijäämätekstiileistä. Kertoisitteko vielä mikä rooli vastuullisuudella on työssänne?

Lilli: ”Jumbleen tuotteet on valmistettu Lauritzonin ylijäämäkankaista, jotka olisivat muuten päätyneet tuotantojätteeksi. Olimme todella iloisia, kun Lauritzon’s otti yhteyttä ja pyysi meitä suunnittelemaan tuotteita heidän ylijäämäkankaistaan. Koska kaikkia kankaita oli rajallinen määrä ja esimerkiksi joitakin kauneimpia sävyjä todella vähän, pääsimme haastamaan itseämme suunnittelijoina, jotta lopputulos on visuaalisesti sellainen kuin halusimme.”

Laura: ”Viime vuosina olemme keskittyneet etsimään uusia tapoja käyttää yritysten ylijäämämateriaaleja. Tämä työ on todella palkitsevaa, koska haluamme tuoda kiertotalousajatteluun oman panoksemme. Kierrätys-, ylijäämä- ja jätemateriaalien käyttäminen myös stimuloi luovuutta ja pakottaa meidät suunnittelijoina ratkomaan ongelmia. Sitähän suunnittelija pohjimmiltaan on: ongelmanratkaisija.”

Myymäläinstallaatio, Artek. Kuva Paavo Lehtonen.

5 x Mielikuvituksen aika sanoina

Suunnittelufilosofiamme
Yhdistelemme värejä ja materiaaleja kolmiulotteiseen muotoon. Mittaskaala voi olla mikä tahansa. Kantavana ajatuksena on muodin ja arkkitehtuurin välille luomamme saumaton yhteys.

Muotokielemme
Olemme luoneet maailman, joka koostuu yllättävistä materiaali- ja väriyhdistelmistä sekä selkeästä muodosta. Siinä on myös ripaus surrealismia.

Väripalettimme
Intuitiivinen. Koostuu oivaltavista väriyhdistelmistä.
Tällä hetkellä meitä inspiroi…
tuotannon ylijäämämateriaalien parissa työskentely. Tämäkään ei rajaudu mihinkään tiettyyn materiaalin vaan olemme avoinna kaikenlaiselle yritysten tuotantojätteelle.

Rakastamme
ratkaista suunnitteluhaasteita.