14.9.2019 12:00 - 13:00 · Decor-lava · Moniaistillisuus

Koti mielikuvien, aistien, muistojen ja tunteen paikkana

Kotiin voidaan liittää käsitteet konkreettinen- ja aineeton taso. Voidaan puhua myös yhtäältä aineellisesta kodista, johon luetaan paikka, tila, esineet ja toisaalta aineettomasta kodista, johon liittyy tunne, muistot, mielikuvat, nostalgia ja aistimuksellisuus.
Koti voidaan ymmärtää sekä fyysisenä asuinpaikkana että idealistisena ja kuviteltuna paikkana.Se voi olla nimitys kaivatulle, menetetylle lapsuudenparatiisille tai viitata utooppiseen ihannekotiin. ”Olla kotona” on myös sisäinen mentaalinen tila, tunne kokonaisuudesta, autenttisuudesta ja aitoudesta.

Katjan kuva: Johanna Kare

  • Aika: 14.9.2019 12:00 - 13:00
  • Paikka: Decor-lava
  • Esiintyjät: Katja Weiland-Särmälä, taidehistorioitsija ja tutkija