Skip to content

Habitare-suunnittelukilpailu 2020

Habitare ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu järjestävät Habitare-suunnittelukilpailun. Kilpailu on vuosien aikana nostanut esiin nuoria muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoita. Kilpailun päätuomariksi kutsutaan merkittäviä arkkitehtuurin ja muotoilualan vaikuttajia. Suomen Messusäätiön lahjoittaman kilpailun pääpalkinnon avulla on kannustettu nuoria opiskelijoita jatkamaan opiskeluja ja luomaan menestyksekästä uraa. Kaikki finaaliin valitut työt nähdään Habitaressa 9.-13.9.2020.

Suunnitteluaihe ja tehtävän määrittely

Suunnitteluaihe “vettä ja leipää”

Habitare-suunnittelukilpailun vuoden 2020 teema on ”vettä ja leipää”. Kilpailussa tarkastellaan, mitkä ovat ne välttämättömät huonekalut ja esineet, joita tarvitaan nauttiaksemme hyvästä ruoasta ja seurasta. Habitare-suunnittelukilpailun tavoitteena on löytää ihanteellinen yhdistelmä esineistä, jotka muodostavat tähän tarvittavan, harmonisen ja yhtenäisen kokonaisuuden.

Suunnittelutehtävän määrittely

Kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus, joka sisältää päivittäisen leipämme nauttimiseen tarvittavat elementit. Pakollisina osina kilpailutöissä ovat penkki, pöytä ja kulho. Kilpailijoiden toivotaan tutkivan teeman kulttuurisia, taiteellisia ja muotoilullisia mahdollisuuksia. Osallistujia kannustetaan muodostamaan monialaisia tiimejä, joiden avulla puusta, metallista, lasista, keramiikasta ja tekstiileistä saadaan muodostettua kokonainen ja nautinnollisen kokemus.

Tekijät saavat itse valita suunnitteluehdotuksensa laajuuden. Ehdotuksen koko on vapaa, mutta kilpailun toiseen osaan valitut kilpailuehdotukset tulee voida esittää osittain tai kokonaisuudessaan Habitare-messujen yhteydessä 1:1 mittakaavassa, noin 2.5 x 2.5 x 2.5 metrin kokoisessa tilassa. Opiskelijat voivat osallistua itsenäisesti tai muodostaa minkä tahansa kokoisia joukkueita.

Kilpailuehdotusten arviointikriteerit

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen, arkkitehtoniseen ja muotoilulliseen laatuun.

Osallistuminen, järjestäjät ja tuomaristo

Osanottajat

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa muotoilua ja arkkitehtuuria opiskelevat henkilöt sekä
Taideyliopiston opiskelijat ja heidän muodostamansa työryhmät. Työryhmien kokoa ei ole rajoitettu. Kilpailun järjestäjät kannustavat kilpailijoita kokoamaan monialaisia työryhmiä, jotka antavat mahdollisuuden tehtävän ennakkoluulottomalle käsittelylle. Osallistujien, myös työryhmien kaikkien jäsenten, tulee olla kirjoilla edellä mainituissa oppilaitoksissa kilpailun julkistamishetkellä 25.2.2020.

Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Habitare-messut ja Messukeskus Helsinki, sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

Yhteistyöyritykset

Opiskelijat voivat vapaasti hakea kilpailutöiden toteuttamiseen tarvitsemiaan yhteistyökumppaneita.

Kilpailun 1. vaiheen tuomaristo

Tuomariston puheenjohtaja, Dekaani, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto-yliopisto

Teollinen muotoilija, Professori (Design Practices) Ville Kokkonen
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Luova johtaja, Laura Sarvilinna
Habitare-messut, Messukeskus

Arkkitehti, Professori Pentti Kareoja
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Sisustusarkkitehti, Yliopiston lehtori Martin Relander
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Kilpailun 2. vaiheen tuomaristo

Kilpailun 2. vaiheen päätuomariksi kutsuttu luovan alan asiantuntija valitsee ja palkitsee voittajatyön. Päätuomarina toimii muotoilija Cecilie Manz.

Kilpailun aikataulu

Kilpailu on kaksivaiheinen. Kilpailun 1. vaihe päättyy 29.4.2020, klo 16.00, jolloin 1. vaiheen kilpailuaineiston tulee olla perillä sekä sähköisesti että postitse (katso tarkemmat ohjeet kilpailuaineiston toimittamisesta alla, kohdasta 1. vaiheen kilpailuaineisto). 1. vaiheen tuomaristo valitsee 3-5 ehdotusta jatkamaan kilpailun 2. vaiheeseen. Valinta jatkoonpäässeistä tehdään kolmen viikon sisällä kilpailun 1. vaiheen päätyttyä 29.4.2020. Kaikille osallistujille ilmoitetaan valinnoista henkilökohtaisesti, riippumatta siitä pääsikö ehdotus jatkoon vai ei.

Kaikki 2. vaiheeseen valitut osallistujat kutsutaan tapaamaan kilpailun 1. vaiheen tuomariston. Tapaamisessa käydään läpi kilpailuehdotukset ja aikataulu. Tuomaristo antaa ohjausta liittyen kilpailuehdotusten jatkokehittämiseen ja lopulliseen pystytykseen Habitare-messuilla 2020, jossa työt esitetään omana näyttelynä.

Kilpailuaineisto

1. vaiheen kilpailuaineisto

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat esittävät suunnitelmansa enintään kahdella A2-kokoisella jäykälle materiaalille pohjustetulla planssilla. Planssissa tulee olla lyhyt selostus konseptista ja käytetyistä materiaaleista. Aineisto on laadittava siten, että tuomaristo pystyy esitetyn aineiston perusteella arvioimaan ehdotukset kaikilta kilpailutehtävän kannalta oleellisilta osin.

Kilpailuaineiston palautus

1. vaiheen kilpailuaineiston toimitetaan sähköisesti kilpailun järjestäjille 29.4.2020, klo 16.00 mennessä. Vallitsevasta tilanteesta johtuen, aineiston postitusta ei vaadita.

Kilpailuehdotukset toimitetaan alla olevaan sähköpostiin:

Messukeskus
Ida Ågren
ida.agren@messukeskus.com
Habitare Design Competition

Vallitsevasta tilanteesta johtuen, sähköinen palautus riittää osallistumiseen. Planssien postitusta ei vaadita.

Aineisto lähetetään sähköisesti pdf-tiedostona Habitaren ohjelmatuottajalle (ida.agren@messukeskus.com) sähköpostiliitteenä, tai linkkinä (We Transfer), josta aineiston pääsee lataamaan. Tiedostoon, joka sisältää kilpailuehdotuksen tulisi merkata vain nimimerkki. Tiedot tekijästä/tekijöistä yhteystietoineen merkataan omaan tiedostoon (esim. Word, pdf).

2. vaiheen kilpailuaineisto

Kilpailun 2. vaiheessa 3-5 jatkoonpäässeet ehdotukset toteutetaan mittakaavassa 1:1, jolloin ehdotusten tulee olla kaikilta osin valmiina Messukeskuksessa, Habitare-messuilla 2020. kilpailua esittelevällä osastolla. Prototyypin lisäksi näyttelyssä esitetään työpiirustukset/suunnitelmat 1-2 kpl, A2-kokoisilla plansseilla.

Palkinnot

Pääpalkinto 5 000 euroa. Kilpailun päätuomari voi päättää palkintosumman jakamisesta toisinkin. Kilpailun järjestäjät jakavat 6 000 euroa kaikkien 2. vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijöiden tai työryhmien kesken prototyyppien toteuttamiseen.

Kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojen jako

Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan päätuomarin tehtyä ratkaisunsa, Habitare-messuilla 2020, kilpailua esittelevällä osastolla.

Muuta

Kilpailutulosten hyödyntäminen

Messukeskus asettaa kilpailun finalistiehdotukset eli 2. vaiheeseen valitut ehdotukset näytteille Habitare-messujen 2020 yhteydessä ja käyttää kilpailuaineistoa hyväksi tapahtumaa koskevassa koti- ja ulkomaisessa markkinoinnissa ja viestinnässä.

Lisätietoja kilpailusta

Messukeskus / Ohjelmatuottaja Ida Ågren ida.agren@messukeskus.com