Habitare 2019 suunnittelukilpailu

Habitare ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu järjestävät Habitare-suunnittelukilpailun. Kilpailuun kutsutaan osallistumaan Suomessa arkkitehtuurin ja muotoilun opetusta tarjoavien yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opiskelijat sekä Taideyliopiston opiskelijat.

Kilpailun pääpalkinto on 5 000 euroa, jonka lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Kilpailun päätuomari voi päättää palkintosumman jakamisesta toisinkin. Kaikkien 2. vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijöiden tai työryhmien kesken jaetaan 6 000 euroa prototyyppien toteuttamiseen. Kilpailun tulokset julkistetaan Habitare 2019 -tapahtumassa.

Suunnitteluaihe “tête-à-tête”

Kilpailun teemana on “tête-à-tête” – intiimi tapaaminen, tai keskustelu kahden henkilön, erityisesti ystävien, välillä. Olipa kyseessä yhteenotto, rupattelu, tai romanttinen hetki; ”tête-à-tête” tapahtuu ilman kolmannen henkilön tunkeutumista. ”Tête-à-tête” -käsite viittaa myös kalusteisiin, jotka on tarkoitettu erityisesti kahdelle hengelle, jotta he voivat kohdata toisensa.

Takaisin ylös

 

Suunnittelutehtävä

Kilpailijoiden tehtävänä on tutkia ”tête-à-têten” taiteellisia, muotoilullisia ja arkkitehtonisia mahdollisuuksia ja kehittää ideoita kyseisen teeman innoittamana. Tavoitteena on luoda taideteos, tai suunnitella kaluste, tila, installaatio, esine, tai jokin näiden yhdistelmä, joka mahdollistaa ”tête-à-têten”. Ehdotuksen toiminta on tekijän vapaasti valittavissa.

Ehdotuksen tulee olla taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen sekä rakenteellisesti että materiaalisesti kestävä. Tekijät saavat itse valita suunnitteluehdotuksensa laajuuden. Ehdotuksen koko on vapaa, mutta kilpailun toiseen osaan valitut kilpailuehdotukset tulee voida esittää osittain tai kokonaisuudessaan Habitare -tapahtuman yhteydessä 1:1 mittakaavassa, noin 2.5 x 2.5 x 2.5 metrin kokoisessa tilassa.

Opiskelijat voivat osallistua itsenäisesti tai muodostaa minkä tahansa kokoisia joukkueita. Tuomaristo kiinnittää arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen, arkkitehtoniseen ja muotoilulliseen laatuun.

Takaisin ylös

 

Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa muotoilua ja arkkitehtuuria opiskelevat henkilöt sekä  Taideyliopiston opiskelijat ja heidän muodostamansa työryhmät. Työryhmien kokoa ei ole rajoitettu.

Kannustamme kilpailijoita kokoamaan monialaisia työryhmiä, jotka antavat mahdollisuuden tehtävän ennakkoluulottomalle käsittelylle. Osallistujien, myös työryhmien kaikkien jäsenten, tulee olla kirjoilla edellä mainituissa oppilaitoksissa kilpailun julkistamishetkellä 31.01.2019. Opiskelijat voivat vapaasti hakea kilpailutöiden toteuttamiseen tarvitsemiaan yhteistyökumppaneita.

Takaisin ylös

 

Kilpailun aikataulu

Kilpailu on kaksivaiheinen. Kilpailun 1. vaihe päättyy 07.05.2019, klo 16.00, jolloin 1. vaiheen kilpailuaineiston tulee olla perillä sekä sähköisesti että postitse.

1. vaiheen tuomaristo valitsee 3-5 ehdotusta jatkamaan kilpailun 2. vaiheeseen. Valinta jatkoonpäässeistä tehdään kolmen viikon sisällä kilpailun 1. vaiheen päätyttyä 07.05.2019. Kaikille osallistujille ilmoitetaan valinnoista henkilökohtaisesti, riippumatta siitä pääsikö ehdotus jatkoon vai ei.

Kaikki 2. vaiheeseen valitut osallistujat kutsutaan tapaamaan kilpailun 1. vaiheen tuomaristo. Tapaamisessa käydään läpi kilpailuehdotukset ja aikataulu. Tuomaristo antaa ohjausta liittyen kilpailuehdotusten jatkokehittämiseen ja lopulliseen pystytykseen Habitare -tapahtumassa 2019, jossa työt esitetään omana näyttelynä.

Takaisin ylös

 

Kilpailuaineisto

1. vaiheen kilpailuaineisto

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat esittävät suunnitelmansa enintään kahdella A2-kokoisella jäykälle materiaalille pohjustetulla planssilla. Planssissa tulee olla lyhyt selostus konseptista ja käytetyistä materiaaleista. Aineisto on laadittava siten, että tuomaristo pystyy esitetyn aineiston perusteella arvioimaan ehdotukset kaikilta kilpailutehtävän kannalta oleellisilta osin.

1. vaiheen kilpailuaineiston toimitetaan sekä sähköisesti että fyysisesti (kilpailuehdotus voidaan joko tuoda paikan päälle, tai lähettää postitse) kilpailun järjestäjille 07.05.2019, klo 16.00 mennessä. Jos kilpailuehdotus lähetetään postitse, kirjeessä tulisi olla 07.05. postimerkki.

Kilpailuehdotukset toimitetaan, tai lähetetään alla olevaan osoitteeseen:

Aalto University
School of Arts, Design and Architecture / Väre valvomo
Habitare Design Competition 2019
Otaniementie 14
02150 Espoo

Planssiin, tai plansseihin on merkittävä ainoastaan nimimerkki ja planssin, tai planssien taustapuolelle kiinnitettävä suljettu läpinäkymätön kirjekuori, jossa on ehdotuksen nimimerkki ja kirjekuoren sisällä tiedot tekijästä, tai tekijöistä yhteystietoineen.

Aineisto lähetetään sähköisesti pdf-tiedostona kilpailun sihteerille (natalia.baczynska.kimberley@aalto.fi) sähköpostiliitteenä, tai linkkinä (esim. Dropbox, We Transfer), josta aineiston pääsee lataamaan. Tiedostoon, joka sisältää kilpailuehdotuksen tulisi merkata vain nimimerkki. Tiedot tekijästä/tekijöistä yhteystietoineen merkataan omaan tiedostoon (esim. Word, pdf).

2. vaiheen kilpailuaineisto

Kilpailun 2. vaiheessa jatkoonpäässeet ehdotukset toteutetaan mittakaavassa 1:1, jolloin ehdotusten tulee olla kaikilta osin valmiina Messukeskuksessa, Habitare -tapahtumassa 2019 kilpailua esittelevällä osastolla. Prototyypin lisäksi näyttelyssä esitetään työpiirustukset/suunnitelmat 1-2 kpl, A2-kokoisilla plansseilla.

Takaisin ylös

 

Kilpailun 1. vaiheen tuomaristo

Tuomariston puheenjohtaja, Dekaani, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
Aalto-yliopisto

Teollinen muotoilija, Professori (Design Practices) Ville Kokkonen
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Luova johtaja, Laura Sarvilinna
Habitare , Messukeskus

Arkkitehti, Professori Pentti Kareoja
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Sisustusarkkitehti, Yliopiston lehtori Martin Relander
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Kilpailun 2. vaiheen päätuomariksi kutsuttu luovan alan asiantuntija valitsee ja palkitsee voittajatyön. Päätuomari paljastetaan kilpailun 1. vaiheen jälkeen.

Takaisin ylös

 

Kilpailutulosten hyödyntäminen

Messukeskus asettaa kilpailun finalistiehdotukset eli 2. vaiheeseen valitut ehdotukset näytteille Habitare 2019 -tapahtuman yhteydessä ja käyttää kilpailuaineistoa hyväksi tapahtumaa koskevassa koti- ja ulkomaisessa markkinoinnissa ja viestinnässä.

Takaisin ylös

 

Lisätietoja kilpailusta

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu / Kilpailun sihteeri
Natalia Baczyńska Kimberley
natalia.baczynska.kimberley@aalto.fi

Messukeskus / Ohjelmatuottaja
Ida Ågren
ida.agren@messukeskus.com