Skip to content

Habitare-suunnittelukilpailu

Habitare-suunnittelukilpailun 2023 teema on ”Yhteisöllisyyden työkalut”.  Kaksivaiheisen kilpailun ensimmäinen vaihe on päättynyt 21.4.2023. Kiitos kaikille kilpailuun hakeneille! Kilpailun finalistien työt nähdään Habitaressa syyskuussa 2023.

Habitare, Helsingin Messukeskus ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu järjestävät Habitare-suunnittelukilpailun, johon kutsutaan osallistumaan Suomessa arkkitehtuurin ja muotoilun opetusta antavien yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opiskelijat sekä Taideyliopiston opiskelijat. Kilpailu on vuosien aikana nostanut esiin nuoria muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoita.

Kilpailun päätuomariksi kutsuttiin tänä vuonna arkkitehti Diébédo Francis Kéré. Suomen Messusäätiön lahjoittaman kilpailun 5 000 € pääpalkinnon avulla nuoria opiskelijoita on kannustettu jatkamaan opiskeluja ja luomaan menestyksekästä uraa.

Kilpailun ensimmäinen vaihe on päättynyt 21.4.2023. Kiitos kaikille kilpailuun mukaan hakeneille!

Suunnitteluaihe ja tehtävän määrittely

Suunnitteluaihe: Yhteisöllisyyden työkalut

Habitare-suunnittelukilpailun vuoden 2023 teema on ”Yhteisöllisyyden työkalut”. Kilpailussa pohditaan, millaisia voisivat olla keskeiset uudet huonekalujen, tilojen tai esineiden tyypit, jotka tukisivat yhteisöllistä kokemusta ja sosiaalista vuorovaikutusta ja joiden avulla voisimme yhdessä kuvitella paremman tulevaisuuden. 

Suunnittelutehtävän määrittely

Kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia ”yhteisöllisyyden työkaluja”, joilla on vahva potentiaali tukea läheisyyttä ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin. Kilpailuehdotus voi pitää sisällään tiloja, huonekaluja, esineitä ja muita työkaluja. Kilpailijoiden odotetaan perehtyvän annetun teeman kulttuurisiin, taiteellisiin ja muotoilullisiin mahdollisuuksiin. Osallistujia kannustetaan muodostamaan monialaisia tiimejä, jotta eri mittakaavojen ja keinojen yhdistelmistä muodostuu kokemuksellisesti yhtenäinen lopputulos. 

Tekijät saavat itse valita suunnitteluehdotuksensa laajuuden. Ehdotuksen koko on vapaa, mutta kilpailun toiseen osaan valitut kilpailuehdotukset tulee voida esittää osittain tai kokonaisuudessaan Habitare-messujen yhteydessä 1:1 mittakaavassa, noin 2,5 x 2,5 x 2,5 metrin kokoisessa tilassa. Opiskelijat voivat osallistua itsenäisesti tai muodostaa minkä tahansa kokoisia joukkueita. 

Kilpailuehdotusten arviointikriteerit

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen, arkkitehtoniseen ja muotoilulliseen laatuun.

Muuta

Kilpailutulosten hyödyntäminen

Messukeskus asettaa kilpailun finalistiehdotukset eli 2. vaiheeseen valitut ehdotukset näytteille Habitare-messujen 2023 yhteydessä ja käyttää kilpailuaineistoa hyväksi tapahtumaa koskevassa koti- ja ulkomaisessa markkinoinnissa ja viestinnässä.

Lisätietoja kilpailusta

Messukeskus / Tuottaja Ida Ågren, ida.agren@messukeskus.com