Skip to content

Yhdessä: Woodnotes & Nikari

Vuonna 1967 perustettu Nikari valmistaa korkealaatuisia, puisia huonekaluja huomioiden kestävän kehityksen periaatteet. Vuonna 1987 perustettiin Woodnotes, jonka päätuote on perinteisestä luonnonmateriaalista, paperinarusta, valmistetut matot ja muut tekstiilit. Vuonna 2020 nämä kaksi suomalaista muotoilualan yritystä yhdistivät voimansa pysytellen kuitenkin erillisinä osakeyhtiöinä. Tapasimme yritysten toimitusjohtajan Johanna Vuorion ja kysyimme, onko kaksin kaunihimpi.

Teksti: Hanna-Katariina Mononen

Kuvat: Woodnotes & Nikari

Hei Johanna! Mitä kuuluu ja missä merkeissä kuluva vuosi on sujunut?

 

Kiitos kysymästä, tekemistä ja työtä riittää! Teetimme esimerkiksi hiljattain valmistuneen päästölaskelman molemmille yrityksille, sillä haluamme pysyä kartalla siitä, toteutuvatko kestävän kehityksen ajatuksemme todellisuudessa. Olemme olleet paljon maailmalla, nyt keväällä Milanossa, Tokiossa ja vastikään Lontoossa. Koemme, että on tärkeää ylläpitää monia tukijalkoja: haluamme, että meillä on ympäri maailman ystäviä, joiden kanssa tehdä yhteistyötä.

 

Olit alkujaan Nikarin toimitusjohtaja ja nyt lisäksi myös Woodnotesin. Woodnotes ja Nikari yhdistivät voimansa vajaa kolme vuotta sitten: mikä johti tällaiseen ratkaisuun?

 

Yhdistymisen prosessi oli pitkä ja kypsyttelimme sitä aikamme. Olimme tehneet yritysten kesken yhteistyötä eri tavoin jo pitkään, mm. Helsingissä vuonna 2016 Yrjönkadulla järjestimme pop-up-myymälän ja muutenkin teimme usein pieniä messu- ja näyttely-yhteistöitä. Kokemukset olivat aina erittäin hyviä ja kuulimme ulkopuoleltakin hyvää palautetta siitä, kuinka hyvin Woodnotes ja Nikari kietoutuvat yhteen.

Vähitellen käynnistyi keskustelu mahdollisesta kumppanuudesta. Koimme Woodnotesin perustajan Mikko Puotilan kanssa, että olimme molempien yritysten osalta juuri sopivassa tilanteessa yhteistyölle. Kovin paljoa tällaisia luovia ratkaisuja yhteistyöstä emme olleet aiemmin todistaneet – totesimme, että olemme vapaita kokeilemaan, joten miksemme siis testaisi avoimin mielin.

Mitä yhdistyminen käytännössä teille tarkoitti ja miten se näyttäytyy päivittäisessä toiminnassa?

 

Selkein on tietysti se, että minä toimin näiden molempien erillisten yritysten toimitusjohtajana. On kuitenkin loistojuttu, että Mikko Puotila jatkaa yrityksessä täysillä mukana: jatkamme tarinaa yhdessä, ja saan kaivattua perspektiiviä päivittäisiin päätöksiimme. Markkinointiryhmien ja vientiryhmien kokoukset pidämme yhdessä, toisinaan myös tuotekehityksen. Olemme voineet myös yhdistää logistiikkasopimuksia ja jaamme yhteisen vientimyyjän, joka kertoo molemmista yrityksistä yhtäaikaisesti. Järjestämme yhteisiä tapahtumia jälleenmyyjillemme ja jaamme messuosastot. Yritysten välillä kulkee tieto ja kokemukset, jolla saamme nopeutettua prosesseja. Kun ideoimme yhdessä, meillä on käytössämme enemmän kapasiteettia, tietoa ja luovuutta.

 

Aika hauskalla tavalla tuotteenne täydentävät toisiaan sisustaen nyt kokonaisen huoneen! Mitä uskot ihmisten tarkoittaneen sanoessaan, että yrityksenne sopivat hyvin yhteen?

 

Meillä on yhteisiä nimittäjiä todella paljon. Molemmat yritykset ovat panostaneet vahvaan brändiin ja tyyliin, joka toimii laajalla alueella. Kuvassa voi olla helppo määritellä tyyli yhdenlaiseksi, mutta kun tuotteen irrottaa kontekstista, se sopii yhtälailla etelä-eurooppalaiseen tummaan sisustukseen kuin skandinaviseenkin ympäristöön. Lisäksi molemmilla yrityksillä inspiraatio kumpuaa luonnosta ja luonnonmateriaalista: Nikarilla ehkä vahvemmin arkkitehtuurista, Woodnotesilla taiteesta ja erityisesti tekstiilitaiteesta. On ollut hyvin palkitsevaa suunnitella ja tuoda tuotteita yhteen eri tavoin, kun huomaa kuinka yhdistyminen voi tuoda parhaat puolet molemmista esille: tai sitten jotakin sellaista, mikä ilman yhdessäoloa ei näkyisi. Jos se liitto toimii, yhdessä on niin esteettisesti kuin henkisestikin vahvempi.

Miten nyt kuvailisit tätä kulunutta kolmea vuotta, jotka Nikari ja Woodnotes ovat taivaltaneet rinnakkain?

 

Aikana tämä kolmevuotinen on tietysti ollut aivan erityislaatuinen: voin kuvitella, kuinka näitä vuosia muistellessani tuskin osaan ajatella yritysten yhdistymistä lainkaan, vaan mieleen palaa vain maailmanlaajuiset poikkeustilat. Niillä on ollut oma vaikutuksensa myös meihin. On inspiroivaa ja samanaikaisesti haastavaa kehittää toimintaa omalla tavallamme ja omilla ehdoillamme tässä tilanteessa. Keskustelu näiden teemojen ympärillä on ollut merkityksellistä ja antoisaa. Omien työntekijöiden jaksaminen, hyvät työolot ja kokemus työelämän palkitsevuudesta on joka tapauksessa tärkeää huomioida aina.

Yhdistyminen on tuonut paljon hyvää molemmille yrityksille: yhdessä olemme saaneet enemmän näkyvyyttä, näyttävämpiä osastoja, sekä tietenkin henkilökohtaista sparrausapua puolin ja toisin. Molemmilla yrityksillä on aavistuksen eri vahvuudet, joten olemme voineet oppia toisiltamme. Johtotasolla olemme voineet vertailla kokemuksia ja mielipiteitä keskenään ja tehdä entistä valistuneempia päätöksiä, kun käytössä on ollut kahden eri yrityksen taustakokemukset.

En tietenkään voi naiivisti ja varauksetta suositella kaikille kaikenlaisia yhteistyökuvioita. Yritysten yhteensopivuuden pitää olla olemassa. Tällainen yhteistyö vaatii kemioita, jotka toimivat yhteen, sekä paljon kokemusta ja näkemystä mitä meillä yhteenlaskettuna on aikamoinen määrä – ja siltikään asiat eivät ole varmoja. Yhteistyön on tietenkin oltava hedelmällistä molemmille, ja meille tämä on ollut juuri sitä.

 

Sanoit, että molemmilla yrityksillä on eri vahvuudet. Mitä ne sinun mielestäsi Nikarilla ja Woodnotesilla ovat?

 

Nikarin vahvuus on siinä, että vaikka suunnittelijamme olisi suomalainen, brittiläinen, argentiinalais-sveitsiläinen tai japanilainen, lopputuotteessa on se jokin, joka silti näyttää meiltä. Käytämme perinteistä, pohjalaista käsityötekniikkaa ja materiaalinamme puuta. Syvällä DNA:ssamme on keino tuottaa puusta Nikarin näköinen, ajaton ja kestävä huonekalu. Se on omanlaisemme vahvuus. Samoin tietenkin puumateriaalin ekologiset ominaisuudet ovat vahvuus sekin.

Woodnotesin toiminta perustuu innovatiiviseen ideaan. Jo 80-luvulla Woodnotes alkoi kutomaan Lapualla paperinarusta mattoja ja se on luonut Woodnotesista ainutlaatuisen designalan edelläkävijän. Paperinarusta kudottu pinta on pääosin kaksiulotteinen, mutta sen tekstuuri, tuntu ja materiaali tuovat paperinarukankaisiin ja -mattoihin jotakin lisää. Samoin kuin Nikarin puolella, Woodnotes on materiaalinsa kanssa virtuoosi. Lisäksi merkittävää on Woodnotesin toisen perustajan Ritva Puotilan tausta ja kansainvälinen ura koloristina, joka näkyy Woodnotesilla värivalinnoissa ja -yhdistelmissä.

Yritysten taustalla ovat legendaariset tekijät, Woodnotesin perustajat Ritva Puotila ja Mikko Puotila sekä Nikarin perustaja Kari Virtanen. Rakkaus tekemiseen ja omaan alaan lienee myös jotakin molempia yrityksiä yhdistävää, eikö totta?

 

Kyllä! Molempien yritysten taustalla on tällaiset upeat taiturit. Itselleni on ollut syvän kiitollisuuden paikka, että saan olla näiden ihmisten kanssa, kuulla mielipiteitä, oppia ja omaksua heidän ajatteluaan – ja saada mahdollisuuden viedä sitä eteenpäin. Kunnioitamme yritystemme juuria syvästi ja teemme kaikkemme, että tarina, sielu ja sydän säilyy ja voimme kertoa niistä tuleville sukupolville.

Amerikan alkuasukkailla on hieno ajatus seitsemän sukupolven perinnöstä: meidän tulisi tehdä kaikki ratkaisumme seitsemän sukupolven päähän. Sitä haluamme meidän tekemisen tavassamme korostaa. Arvostamme edeltäviä sukupolvia ja jatkamme heidän työtään. Molemmissa yrityksissä kaikki perustuu historiaan, pitkään jatkumoon materiaalin käytössä ja käsityötaidossa, joka on eri tavoin jatkunut satoja vuosia. Päätökset, joita teemme, pohjautuvat tulevien sukupolvien kunnioittamiseen. Olemme yhdessä menneiden ja tulevien sukupolvien kanssa.

Vastuullisuus on teillä myös molemmilla vahvana ja mainitsitkin jo teettämistänne päästöraporteista. Kertoisitko lisää siitä: mitä vastuunotto teille merkitsee?

 

Vastuullisuus on minulle henkilökohtaisesti tärkeää: en usko, että minua kiinnostaisi tehdä töitä yrityksessä, jossa näitä asioita ei ajateltaisi. Vastuullisuus on mielenkiintoinen, äärimmäisen haastava alue. Sen kanssa on hyvä olla nöyrä: koskaan ei voi väittää, että nyt ollaan valmiita. Olemme tehneet omia sisäisiä konkreettisia toimenpiteitä, pohtineet materiaalin kulkua, mitä materiaaleja käytetään ja miksi. Päästölaskelmien tuloksia seuraamme tarkasti ja mietimme, kuinka voisimme jatkuvasti parantaa toimintaamme. Vaadimme toimenpiteitä myös alihankkijoiltamme ja harkitsemme huolellisesti valintoja tulevien tuotteiden suhteen.

Kantavana ajatuksenamme on tehdä kestävää, hyvin, luotettavasti ja kunnolla. Siinä on hienoimpia periaatteita, mitä vanhasta suomalaisesta taideteollisuudesta voi pitää yllä. Ajatukset ovat vanhoja, mutta jo aikanaan edelläkävijämäisiä, moderneja, aitoja ja oikeita – täällä meidän pienessä Suomessa! On hienoa, että voimme pitää niistä kiinni, jalostaa niitä eteenpäin tässä nykyajassamme, jossa tiedämme yhä enemmän.

Emme koskaan halua luopua näistä ajatuksistamme ja arvoistamme. Uskon, että maailmassa lisääntyy tiedostava asiakaskunta, jotka arvostavat kauneuden ja huippumuotoilun ohella huolella mietittyä, punnittua ja harkittua. Meidän tehtävämme on kertoa omista arvoistamme ja löytää ne ihmiset, joiden ympäristöön voimme tuoda parempaa, kiehtovaa arkea.