Habitare-suunnittelukilpailu 2018

 

Habitaren ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun järjestämä Habitare-suunnittelukilpailu kutsuu Suomessa opetusta antavien yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen opiskelijat etsimään tuoreita ideoita kerrostalokortteleiden asukaspihojen yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja kohtaamistilojen toteuttamiseen. Vuoden 2018 suunnittelukilpailun kumppani on Bonava Suomi Oy. 

 

Habitare-suunnittelukilpailun aiheena on Palapeli/Puzzle. Kilpailijoiden tehtävänä on löytää ratkaisu palapeli-elementin taiteellisesta, arkkitehtonisesta ja muotoilullisesta luonteesta. Elementin toiminta on kilpailun tekijän vapaasti valittavissa. Se voi olla tila, katos, suoja, kaluste, istuin tai jokin niiden yhdistelmä. Palan/elementin tulee olla taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen sekä rakenteellisesti ja materiaalisesti kestävä.

Kilpailun pääpalkinto on 5 000 euroa, jonka lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Kilpailun tulokset julkistetaan Habitaressa keskiviikkona 12.9.2018.

 

Taustaa

 

Bonava toteuttaa Pohjois-Pasilan Postipuiston kainaloon nouseviin uusiin kerrostalokortteleihin yhtenäiset asukaspihat. Postipuiston arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit. Suunnittelukilpailun avulla Bonava toivoo löytävänsä tuoreita ideoita yhdessä tekemiseen ja toimimiseen ja sitä kautta vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja -mielekyyteen. Kaupungistuminen on yksi tämän päivän isoimpia haasteita niin asukasmäärien kasvuvauhdin kuin asumiseen liittyvien ratkaisujen näkökulmasta. Vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia maailman väestöistä asuu kaupungeissa. Kaupunkien asukasmäärän kasvaessa myös asukkaiden asuinympäristöään koskevat toiveet monipuolistuvat.

 

Suunnittelutehtävä

 

Kilpailun suunnittelutehtävä sijoittuu Helsinkiin Pohjois-Pasilan Postipuistoon, jonne Bonava rakennuttaa 300 asunnon urbaanin korttelikokonaisuuden. Postipuiston arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit. Keskuspuiston kainaloon sijoittuvan monipuolisen kotikorttelin asuntotarjonta tulee tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja monille, ja alueelle tavoitellaan erityisesti lapsiperheitä.

Suunnittelutehtävänä on löytää ratkaisu asukkaiden kohtaamispaikaksi hyödyntäen palapelimaista elementtiä, joka olisi taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja rakenteellisesti kestävä, mutta myös monistettava. Elementti voi koostua erilaisista osista, jotka muodostavat yhtenäisen ja kauniin kokonaisuuden, mutta sen osien tulee toimia myös itsenäisinä objekteina tai muina aiheina. Asukaspihan rakentuessa vaiheittain elementti elää ja muovautuu tarvittaessa.

 

Voittajan valitsee kansainvälinen tuomaristo

 

Kilpailun päätuomariksi on kutsuttu maisemasuunnitteluun ja sisutusarkkitehtuuriin erikoistuneen Inside Outside -suunnittelutoimiston pääsuunnittelija Petra Blaisse, joka valitsee pääpalkinnon voittajan tai voittajat ja mahdollisen kunniamaininnan saajan tai saajat kilpailun 2. vaiheen aineiston perusteella.

 

Kilpailun 1. vaiheen tuomaristo

 

Tuomariston puheenjohtaja: Dekaani Anna Valtonen, Aalto-yliopisto

Teollinen muotoilija, Professori Ville Kokkonen, Aalto-yliopisto

Luova johtaja Laura Sarvilinna, Habitare, Messukeskus

Arkkitehti, Professori Pentti Kareoja, Aalto-yliopisto

Sisustusarkkitehti, Yliopiston lehtori Martin Relander, Aalto-yliopisto

Arkkitehti, Salla Oikkonen, JKMM Arkkitehdit Oy

Hankekehityspäällikkö, Arkkitehti Heikki Ruski, Bonava Suomi Oy

 

 

KATSO KILPAILUOHJELMA JA SÄÄNNÖT TÄSTÄ

 

KATSO ASEMAKAAVA TÄSTÄ