Skip to content

Habitaren Trendinäyttely Signals 2020

Tutustu näyttelyn vuoden 2020 teemaan

Habitaren elämyksellinen Signals-trendinäyttely luotaa sisustuksen, asumisen ja muotoilun tulevia trendejä ja pohtii yhteiskunnallisia ilmiöitä ja megatrendejä neljän vaihtoehtoisen teeman kautta. Näyttelyn suunnittelevat ja tuottavat trendianalyytikko Susanna Björklund ja muotoilija Sisse Collander.

TOIVOPUNKKARIT

Maailma tuntuu kaoottiselta ja totuus on joskus tarua ihmeellisempää, hyvässä ja pahassa. Vuosi 2020 jää kaikkien mieliin. Hyvä on kuitenkin muistaa, että tiettyyn pisteeseen asti voimme vaikuttaa tulevaisuuteen ja tehdä siitä parhaan mahdollisen. Voimme olla toivopunkkareita.

KIELI

Kieli elää koko ajan ja samalla peilaa aikaa sekä eri kulttuureja. Sosiaalinen media on muuttanut kirjakieltä harppauksilla. Toisaalta kommunikointi ihmisten välillä on haastavaa aina vain. Millaisia sanoja liitetään kotiin? Millä sanoilla puhut omasta kodistasi?

MAGIAA

Luonnon merkitys ihmisille on kiistaton. Urbanisoituvassa maailmassa ja poikkeusaikojen keskellä se korostuu. Emme ole ihmisinä juurikaan muuttuneet ihmisaikojen alusta. Kaipaamme kesytöntä luontoa, ja vähän magiikkaa elämään. Uudenlainen luksus on monimuotoista. Kotona saa olla asioita, joita ei voi järjellä selittää.

IKIGAI

Hyvinvointi ja holistinen itsensä kehittäminen ovat kaikkien huulilla. On sangen subjektiivista, mistä kukin saa iloa ja millaisia arvoja kukin omaa. Pienet arjen hetket ovat suuria. Estetiikka on myös arvo ja tärkeä osa elämää. Millainen koti tuottaa sinulle iloa?

EPÄVARMUUDEN KAUNEUS

Poikkeusaikoina meistä on kuoriutunut paljon hyvää ja merkityksellistä. Empatia on edelleen nousussa ja ihmiset auttavat toisiaan. Luovuus ja mielikuvitus kukkivat, kun maailma muuttuu. Resilienssi on päivän sana ja tylsyys tekee ihmiselle hyvää. Kodin merkitys on yhä enemmän keskiössä, miten muutamme kotimme meille parhaaksi mahdolliseksi versioksi?

Yhteistyössä