Skip to content

Habitaren Trendinäyttely Signals 2022

 

Habitaren elämyksellinen Signals-trendinäyttely luotaa sisustuksen, asumisen ja muotoilun tulevia trendejä ja pohtii yhteiskunnallisia ilmiöitä ja megatrendejä kolmen vaihtoehtoisen teeman kautta. Näyttelyn suunnittelevat ja tuottavat trendianalyytikko Susanna Björklund ja sisustusarkkitehti SIO Sisse Collander.