Skip to content

REIMAGINE – MIELIKUVITUKSEN AIKA

Uutta ei voi syntyä ilman kykyä kuvitella mitä se voisi olla. Kuvitellaan tulevaisuus uudelleen – ei vain kestävänä vaan regeneratiivisena. Palauttavana, uutta luovana, mahdollisuuksia avaavana.

Habitaren vuoden 2021 teema on REIMAGINE – MIELIKUVITUKSEN AIKA.

Pitkä matka suoralla tiellä on ohi. Meitä kiihtyvää vauhtia kohti tulevaisuutta vieneet raiteet loppuivat yllättäen. Hyvä niin. Yllättävän moni meistä oli tyytymätön suuntaamme ja koki sen kestämättömäksi, niin ihmisille kuin elinympäristöllemme.

Jotta pääsimme tästä taas yhdessä liikkeelle emme saisi haikailla paluuta eilisen turvallisille raiteille. Voisimme sen sijaan herättää mielikuvituksemme. Entä jos normaaliin paluun sijaan voisimme kuvitella kartan uusiksi, etsiä siitä uusia reittejä ja kokeilla niillä kulkemista? Sen sijaan, että pelkäämme normaalisuuden puuttumista, kunnioitamme ja juhlistamme tätä historian taitekohtaa synnynnäisellä kyvyllämme kuvitella arkipäiväämme uudelleen ja luontaisella uteliaisuudellamme.

Mitkä ovat uusia tapoja elää ja työskennellä?

Viimeinen vuosi on avannut mahdollisuuksien ikkunan selälleen. Se, minkä piti olla mahdotonta, tapahtui hetkessä. Se osoittaa, että pystymme yhdessä luomaan nopeastikin uuden tavan elää ja tehdä töitä yhdessä. Kodin, perheen, luonnon, työpaikan ja julkisten tilojen suhde muuttui ja muuttuu yhä. Terveys on noussut keskiöön minkä lisäksi talous on valtavassa muutoksessa, ja ilmastokatastrofin torjuminen muokkaa kotimme, kaupunkimme, työmme ja vapaa-aikamme.

Tämä vuosikymmen ei ole kuten aiemmat. Tämä vuosikymmen luo perustan uudelle ajalle. 2030-luvulle.

Pian on meneillään täysin uusia asioita, joita voimme vasta alkaa kuvitella. Menneet asiat näyttäytyvät kaukaisina – ihmettelemme pian tätä päivää samaan tapaan kun nyt ihmettelemme tupakointia, naimakauppoja ja jätteiden laskemista vesistöihin. Luopumisen kivun sijaan meillä on edessämme mielikuvituksen vetovoima ja uteliaisuus uuden kokeilemiseen. Parasta tässä on, että pitkään aikaan emme ole olleet yhdessä veneessä. Nyt olemme.

Hetkessä, jolloin vanhoista vastauksista on tullut hyödyttömiä ja uusia kysymyksiä tulee esiin, meillä on mahdollisuus nauttia tämän hetken tuomasta ajatuksen vapaudesta. Pitkä oikeaoppisuuden aika on ohi ja sen tilalle tulee mielikuvituksen aika.

Olemme pitkään ajatelleet, että uusi on enemmän samaa. Hieman suurempi, halvempi, nopeampi tai kestävämpi versio vanhasta. Nyt olemme ajassa, jossa uudet asiat tulee ensin kuvitella. Tämä on voimauttavaa aikaa. Enää asiantuntijat eivät tiedä parempia ratkaisuja kaikkeen. Enää ei ole vain yhtä vaihtoehtoa, yhtä oikeaa tapaa elää ja tehdä töitä. Edessä aukeaa valtava spektri uusia mahdollisuuksia ja rajaton määrä mahdollisia tulevaisuuksia.

Kaikki uusi pitää ensin kuvitella yhdessä. Sitten on kokeiltava miltä se tuntuu ja oppia tästä kokemuksesta.

Paremman maailman edessä on kuitenkin este. Se ei tässä hetkessä ole luovuuden puute ongelmanratkaisussa, teknologioidemme kapasiteetti, riittämättömät resurssit tai edes yhteinen tahto pyrkiä kohti parempaa tapaa elää yhdessä. Suurin rajoituksemme on mielikuvituksen puute. Pitkän aikaa samassa oravanpyörässä yhä kovempaa juosseina olemme unohtaneet sen, miten helposti voimme kuvitella toisenlaisen elämän ja miten mielenkiintoista sen kokeileminen parhaillaan on. Olemme oppineet arvostamaan kylmiä tosiasioita ja kovemmin yrittämistä. Mielikuvituksen käytössä ei ole kyse näistä.

Mielikuvituksen käyttö perustuu ajattelun avartamiselle laittamalla tietoisesti omat ennakkokäsitykset tauolle.

Mielikuvituksen käyttö on leikkiä, liioittelua, toisiinsa liittymättömien asioiden yhteenliittämistä, asioiden kääntämistä ylös-alaisin ja niiden sekoittamista. Se on yhdestä elämänpiiristä asioiden tuomista toiseen ja niiden kääntämistä vieraalle kielelle. Se on analyyttisen ajattelun vastakohta ja vastinpari. Mielikuvitus ei lähde ongelmista vaan luo uusia mahdollisuuksia, jotta tulevaisuutemme ei olisi se sama kestämätön raide, jolle meistä suurin osa ei halua palata.

 

On mielikuvituksen aika.