Mindspaces-teema liikkuu materiaalisen ja aineettoman sekä todellisen ja kuvitteellisen välissä

”Vertauskuvallisesti mielen voi ajatella talona, jossa on erilaisia huoneita. Huoneet edustavat ihmisen tunteita ja tarpeita. Koti on mielentila, toisin sanoen: koti on siellä missä sydän. Fyysisen tilan merkitys erilaisten mielentilojen vahvistajana korostuu”, kertovat teeman suunnittelijat, Urban View:n trendiasiantuntija Antti Rimminen ja kulttuuri- ja muotitoimittaja Mia Dillemuth.

Habitaren vuoden 2019 teema on Mindspaces – Mielen tiloja. Tilaratkaisut, materiaalit, värit, tuoksut, valaistus ja esineistö luovat tunnetiloja ja palvelevat elämän erilaisia tarpeita. Teeman ympärille rakentuu Habitaren arkkitehtuuri, jonka suunnittelee muotoilija Laura Väinölä.

Elämä on tasapainoilua työn, hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden välillä. Hektisessä arjessa tilat ja ympäristöt pysyvät aistien valtakuntana ja paikkoina, joissa mieli lepää, inspiroituu ja uudistuu. Mindspaces-teema tuo Habitareen nähtäväksi visuaalisesti vahvan kokonaisuuden, jossa kävijä pääsee osaksi tarinaa. Teema avautuu tapahtuman ohjelmassa ja osastoilla laajemmin tuoden esille ilmiöitä ja ajankohtaisia aiheita kuten moniaistillisuus, digitaalisuuden ja todellisuuden liitto (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Real Reality), yksityisyyden merkitys, kiertotalous ja onnellisuus.

 

Näyttelyarkkitehtuuri 2019 Lisätty todellisuus Habitaressa