Siirry sisältöön

Vuoden 2024 teema:

Kerroksia / Layers

Teema Kerroksia / Layers antaa arvon kotien, tilojen ja esineiden kerroksellisuudelle ja eletylle elämälle. Se muistuttaa muotoilun syklisyydestä, tyylien kertautumisesta ja siitä, miten vanha ja uusi kulkevat rinnakkain joka hetki.

Habitaren 2024 teema nostaa pääosaan kotien ja tilojen kerroksellisuuden ja eletyt elämät 

Hyvä tunnelma tai olo jossain tilassa tulee usein siitä, että siellä on kerroksia. Kerrokset ja kerroksellisuus voivat olla erilaisia tyylejä, aikaa tai sattumien summaa.

Habitaren vuoden 2024 teeman taustalla on ajatus siitä, miten kodit ja tilat syntyvät. Paras tunnelma syntyy kerroksista: erilaisista ihmisistä, mauista, vuosikymmenistä, tyyleistä ja tyypeistä.

Habitaren teema etsii näitä kerroksia. Erilaisten kerrostumien vuoropuhelun kautta etsimme ainesosia siitä, mikä tämä hetki, nyt, on ja mistä se muotoutuu. Mitä kaikkea emme havaitse, mutta mikä silti on olemassa? Miten eri sukupolvet eivät korvaa toisiaan ja mennyt elää nykyisen rinnalla. Miten yksilöllisyys muodostuu omannäköisistä valinnoista. Ja mitä tapahtuu, kun erilaisten kerrosten annetaan elää rinnakkain?

Kerroksellisuus ja tarinat synnyttävät tilan sielun

Kerroksia / Layers -teema kehottaa rikastamaan, hyväksymään ja löytämään tyylejä ja tapoja olla, erilaisina, mutta yhdessä.

”Kodit ja tilat, joissa on hyvä olla, syntyvät silloin, kun aika tai ihmiset tai erilaiset tyylit antavat niille mahdollisuuden kerrostua. Hyvä tunnelma tai olo jossain tilassa tulee usein siitä, että siellä on kerroksia. Kerrokset ja kerroksellisuus voivat olla erilaisia tyylejä, aikaa tai sattumien summaa”, Habitaren Creative Lead Päivi Helander sanoo.

Kerroksellisuus pitää sisällään eletyn elämän, oli kyseessä kaupunki, keskusta, kodit tai rakennukset. Sitä ovat myös koteihin, tiloihin, esineisiin ja rakennettuun ympäristöön liittyvät tarinat, joista jokainen voi kertoa ja muokata omat versionsa.

”Kun vanhoja rakennuksia kunnostetaan, löytyy maaleja, tapetteja, merkintöjä tai elämän jälkiä eri vuosikymmeniltä. Jäljet pinnan alla kertovat, että kaikki ei aina ole vain sitä, mitä silmämme havaitsee. Erilaiset olomuodot, tarinat ja kerrokset synnyttävät sen, mitä tilan sieluksi kutsutaan. Sellaisen tunteen, että tilassa on kaikki kohdallaan, vaikka kaikki olisikin sekaisin”, Helander toteaa.

Merkitykselliset asiat tarvitsevat muotoutuakseen aikaa

Kerroksellisuuden teema muistuttaa myös siitä, miten elämälle ja sisustukselle on hyvä antaa aikaa syntyä vähitellen ja elämän eri kerroksia yhdistellen. Merkitykselliset asiat syntyvät harvoin hetkessä ja heti – ne tarvitsevat muotoutuakseen aikaa.

”Kaikki kerrokset muodostavat koteja, joissa on jonkinlainen tunne läsnä. Kerroksellisuus ei sulje pois tyylejä tai esineitä, jotka ovat tärkeitä tai rakkaita, siksi että ne eivät olisi vaikkapa trendikkäitä. Se on ihmisyyttä ja elämää, joka tallentuu meihin, tiloihin ja tavaroihin eletystä elämästä. Se vastustaa nopeaa sisustusmuotia ja kuvaksi rakennettuja tiloja, mutta sallii kolhuja ja tarinoita”, Päivi Helander sanoo.