Skip to content

REIMAGINE – MIELIKUVITUKSEN AIKA

Uutta ei voi syntyä ilman kykyä kuvitella mitä se voisi olla. Kuvitellaan tulevaisuus uudelleen – ei pelkästään kestävänä vaan uudistavana. Palauttavana, uutta luovana, mahdollisuuksia avaavana.

Mitkä ovat uusia tapoja elää ja työskennellä?

Viimeinen vuosi on avannut mahdollisuuksien ikkunat selälleen. Se minkä piti olla mahdotonta, tapahtui hetkessä. Samalla tämä on osoitus siitä, että pystymme luomaan yhdessä nopeastikin uudenlaisen tavan elää ja tehdä töitä. Kodin, perheen, luonnon, työpaikan ja julkisten tilojen suhde on muuttunut ja muuttuu edelleen. Terveys on noussut keskiöön, lisäksi talous on valtavassa muutoksessa ja ilmastokatastrofin torjuminen muokkaa kotiamme, kaupunkeja, työtä ja vapaa-aikaa.

Tämä vuosikymmen ei ole kuten aiemmat. Se luo perustan uudelle ajalle, 2030-luvulle.

Menellään on täysin uudenlaisia asioita, joita voimme vasta alkaa kuvitella. Samalla mennyt näyttäytyy pian kaukaisena. Luopumisen kivun sijaan ilmassa on mielikuvituksen vetovoimaa ja uteliaisuutta uuden kokeilemiseen.

Parasta muutoksessa on se, että emme ole pitkään aikaan olleet vastaavalla tavalla yhdessä veneessä. Nyt olemme.

Vanhoista vastauksista on tullut hyödyttömiä ja uusia kysymyksiä tulee esiin. Meille on tarjoutunut mahdollisuus nauttia tämän hetken tuomasta ajatuksen vapaudesta. Pitkä oikeaoppisuuden aika on ohi, sen tilalle tulee mielikuvituksen aika.

Pitkään on vallalla ollut ajatus, että uusi on enemmän samaa. Hieman suurempi, halvempi, nopeampi tai kestävämpi versio vanhasta. Nyt olemme ajassa, jossa uusi tulee ensin kuvitella. Tämä on voimauttavaa.

Enää asiantuntijat eivät tiedä parempia ratkaisuja kaikkeen, enää ei ole vain yhtä vaihtoehtoa: yhtä oikeaa tapaa elää ja tehdä töitä. Edessä aukeaa valtava spektri uusia mahdollisuuksia ja siten rajaton määrä mahdollisia tulevaisuuksia.

Uusi pitää ensin kuvitella yhdessä. Sitten on kokeiltava miltä se tuntuu ja oppia tästä kokemuksesta.

Rajoitteena paremman maailman kuvittelemiselle ei ole luovuuden puute ongelmanratkaisussa, teknologioiden kapasiteetti, riittämättömät resurssit tai edes yhteinen tahto pyrkiä kohti parempaa tapaa elää yhdessä.

Suurin rajoituksemme on mielikuvituksen puute. Pitkään samassa oravanpyörässä yhä kovempaa juosseina olemme ehkä unohtaneet, miten helposti voimme kuvitella toisenlaisen elämän ja miten mielenkiintoista sen kokeileminen parhaillaan on. Olemme oppineet arvostamaan kylmiä tosiasioita ja kovemmin yrittämistä. Mielikuvituksen käytössä ei ole kysymys tästä.

Mielikuvituksen käyttö perustuu ajattelun avartamiselle laittamalla tietoisesti omat ennakkokäsitykset tauolle.

Mielikuvitus on leikkiä, liioittelua, toisiinsa liittymättömien asioiden liittämistä yhteen, asioiden kääntämistä ylösalaisin ja niiden sekoittamista. Se on asioiden tuomista yhdestä elämänpiiristä toiseen ja kääntämistä vieraalle kielelle. Se on analyyttisen ajattelun vastakohta ja vastinpari. Mielikuvitus ei lähde ongelmista vaan luo uusia mahdollisuuksia, jotta tulevaisuutemme ei olisi se sama kestämätön raide, jolle meistä suurin osa ei halua palata.

 

On aika kuvitella. On mielikuvituksen aika.