Skip to content

REIMAGINE – MIELIKUVITUKSEN AIKA

Uutta ei voi syntyä ilman kykyä kuvitella mitä se voisi olla. Kuvitellaan tulevaisuus uudelleen – ei vain kestävänä vaan regeneratiivisena. Palauttavana, uutta luovana, mahdollisuuksia avaavana.

Mitkä ovat uusia tapoja elää ja työskennellä?

Viimeinen vuosi on avannut mahdollisuuksien ikkunan selälleen. Se, minkä piti olla mahdotonta, tapahtui hetkessä. Tämä osoittaa, että pystymme yhdessä luomaan nopeastikin uuden tavan elää ja tehdä töitä yhdessä. Kodin, perheen, luonnon, työpaikan ja julkisten tilojen suhde muuttui ja muuttuu yhä. Terveys on noussut keskiöön, lisäksi talous on valtavassa muutoksessa, ja ilmastokatastrofin torjuminen muokkaa kotiamme, kaupunkeja, työtä ja vapaa-aikaa.

Tämä vuosikymmen ei ole kuten aiemmat. Tämä vuosikymmen luo perustan uudelle ajalle. 2030-luvulle.

Meneillään on täysin uusia asioita, joita voimme vasta alkaa kuvitella. Menneet asiat näyttäytyvät pian kaukaisina. Luopumisen kivun sijaan edessämme on mielikuvituksen vetovoima ja uteliaisuus uuden kokeilemiseen. Parasta tässä on se, että pitkään aikaan emme ole vastaavaolleet yhdessä veneessä. Nyt olemme.

Vanhoista vastauksista on tullut hyödyttömiä ja uusia kysymyksiä tulee esiin. Meillä on mahdollisuus nauttia tämän hetken tuomasta ajatuksen vapaudesta. Pitkä oikeaoppisuuden aika on ohi, ja sen tilalle tulee mielikuvituksen aika.

Olemme pitkään ajatelleet, että uusi on enemmän samaa. Hieman suurempi, halvempi, nopeampi tai kestävämpi versio vanhasta. Nyt olemme ajassa, jossa uudet asiat tulee ensin kuvitella. Tämä on voimauttavaa. Enää asiantuntijat eivät tiedä parempia ratkaisuja kaikkeen,enää ei ole vain yhtä vaihtoehtoa, yhtä oikeaa tapaa elää ja tehdä töitä. Edessä aukeaa valtava spektri uusia mahdollisuuksia ja rajaton määrä mahdollisia tulevaisuuksia.

Kaikki uusi pitää ensin kuvitella yhdessä. Sitten on kokeiltava miltä se tuntuu ja oppia tästä kokemuksesta.

Paremman maailman edessä on kuitenkin este. Se ei tässä hetkessä ole luovuuden puute ongelmanratkaisussa, teknologioidemme kapasiteetti, riittämättömät resurssit tai edes yhteinen tahto pyrkiä kohti parempaa tapaa elää yhdessä.

Suurin rajoituksemme on mielikuvituksen puute. Pitkään samassa oravanpyörässä yhä kovempaa juosseina olemme unohtaneet sen, miten helposti voimme kuvitella toisenlaisen elämän ja miten mielenkiintoista sen kokeileminen parhaillaan on. Olemme oppineet arvostamaan kylmiä tosiasioita ja kovemmin yrittämistä. Mielikuvituksen käytössä ei ole kyse näistä.

Mielikuvituksen käyttö perustuu ajattelun avartamiselle laittamalla tietoisesti omat ennakkokäsitykset tauolle.

Mielikuvitus ja sen käyttö on leikkiä, liioittelua, toisiinsa liittymättömien asioiden yhteenliittämistä, asioiden kääntämistä ylös-alaisin ja niiden sekoittamista. Se on yhdestä elämänpiiristä asioiden tuomista toiseen ja niiden kääntämistä vieraalle kielelle. Se on analyyttisen ajattelun vastakohta ja vastinpari. Mielikuvitus ei lähde ongelmista vaan luo uusia mahdollisuuksia, jotta tulevaisuutemme ei olisi se sama kestämätön raide, jolle meistä suurin osa ei halua palata.

 

On mielikuvituksen aika.