Skip to content

Yhdessä / Together

”Kriisiaikoina kaipaamme turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ne sitovat meidät perheeseen, ystäviimme ja toisiimme. Lujilla sidoksilla uskallamme toimia oikein, heittäytyä, sillä tiedämme, että joku pitää kiinni.”

Habitaren 2023 teema ammentaa yhteisestä olemisesta

Vuoden 2023 teema Yhdessä / Together kertoo tämän hetken tarpeesta tuntea yhteenkuuluvuutta, mutta myös velvollisuudesta pitää luonnosta ja toisistamme huolta, yhdessä.

Teema tarkastelee ja pohtii aikamme kontrasteja. Olemme vauraampia kuin koskaan, mutta samaan aikaan nykyinen tapamme elää on epätasa-arvoinen ja saastuttava. Kohtaamme elämässämme luontokadon, ilmastokriisin ja muut turvallisuushaasteet joka päivä, ja näiden globaalien huolenaiheiden edessä meidän on oltava lamaantumatta ja toimittava yhdessä, kunnioittaen sidettämme toisiimme ja luontoon.

Habitaressa vahvistetaan ihmisten välisiä siteitä ja panostetaan yhdessä tekemiseen.

”Kriisiaikoina kaipaamme turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ne sitovat meidät perheeseen, ystäviimme ja toisiimme. Lujilla sidoksilla uskallamme toimia oikein, heittäytyä, sillä tiedämme, että joku pitää kiinni. Yhdessäolon liimana voi toimia ilo, empatia, merkityksellisyys, aktivismi tai toivo, yhteinen päämäärä. On turvallista ajatella, että olemme osa globaalia yhteisöä, joka hengittää samaan tahtiin”, sanovat teeman suunnittelijat, Studio Plentyn Anna Pirkola ja Kirsikka Simberg.

Teema Yhdessä / Together korostaa yhteenkuuluvuuden tunnetta haastavien aikojen keskellä. Sen ohella teema pohtii maailman murrosta, ja sitä, miten meidän on yhdessä pohdittava uusia näkökulmia kuluttamiseen ja asumiseen.

Erilaisia ratkaisuja on jo pohdittu: esimerkiksi kiertotalous etsii vastuullisia ratkaisuja talouden toimintamalleille, erityisesti materiaalien kierrättämisen näkökulmasta. Sen lisäksi omistamisen kulttuuri on murroksessa, kun yhä enemmän palveluita käytettään yhdessä, ja tavaroita vuokrataan, lainataan ja jaetaan.

”Ehkä tulevaisuudessa taloyhtiö jakaa samat työkalut, tai yhtä kesämökkiä käyttääkin useampi perhe”, Simberg ja Pirkola pohtivat.

”Yhdessä-teemaa voi tarkastella myös yhteistyön kautta tai vaikkapa yhteisöllisyyden merkityksen kautta. Muotoilualalla yhteistyön merkitys on keskeinen. Muotoilijan ja valmistajan sekä valmistajaverkoston saumaton yhdessä tekeminen synnyttää tuotteita ja palveluita. Yhteisöllisyyden voimaan uskovat monet kaupan alan toimijat, museot ja media. Voimme valita useita erilaisia yhteisöjä, jotka tarjoavat kiinnostavia sisältöjä tai auttavat arjen tilanteissa. Yhdessä olemme enemmän”, kertoo Habitaren luova johtaja Laura Sarvilinna.

Teeman taustalla olevat Studio Plentyn suunnittelijat Anna ja Kirsikka ilmentävät Yhdessä / Together -teemaa käytännössä

 

Studio Plentyn Simberg ja Pirkola näyttävät, miten teema Yhdessä / Together voi näkyä käytännössä. Simberg ja Pirkola työskentelevät stailailisteina ja suunnittelijoina perustamassaan yrityksessä yhdessä.
Työparina työskenteleminen tai edes yhteinen yritys eivät ole stailistien keskuudessa yleisiä toimintamalleja.
”Yhdessä työskenteleminen on jopa näin pienelle yritykselle antanut uusia mahdollisuuksia kehittää tekemistä empaattisempaan ja ympäristön ja toisemme paremmin huomioon ottavaan suuntaan. Nimesimme yrityksen tavallaan toiveenamme manifestoida enemmän: enemmän aikaa työn suunnittelulle, enemmän mahdollisuuksia, enemmän asiakkaille ja meille itsellemme. Meidän työnkuva toteutuu usein designin ja mainonnan risteyksissä ja on antoisimmillaan laajojen kokonaisuuksien suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa”, kertovat Pirkola ja Simberg.

 

Koko maailma on saman murroksen edessä, mutta yhdessä voimme päättää sen suunnan. Kun tietoisuutemme kasvaa, opimme lisää ja tulevaisuus näyttäytyy mahdollisuutena. Nyt on aika kokoontua yhteen ja kulkea samaan suuntaan, yhdessä.